Šta je ren?

REN je tehnički izum, konstruisan i razvijen na striktnim principima fizike!

Ovaj PROTEKTOR rezultat je 15 godina istraživanja u fizici, matematici i radiesteziji.

REN radi na čistom fizičkom principu – razlici električnog potencijala između dva različita metala.

Ova razlika stvara slabo električno polje koje konstantno puni induktore u REN-u.

Ovi induktori stvaraju struju i frekvencije identične frekvencijama Zemlje (Šumanovi talasi) i α
moždanim talasima.

Video prilog

O negativnim zračenjima

Naučno je dokazano da postoji veza između elektromagnetnih zračenja i:

 • Kancera dece i odraslih, uključujući leukemiju i rak mozga.
 • Teratoloških efekata i drugih reproduktivnih anomalija.
 • Neuroendokrinih i autonomnih odgovora organizma, koji zajedno ili odvojeno mogu da imaju patofiziološke implikacije.
 • Neurohemijskh, fizioloških, bihejvioralnih i hronobioloških odgovora, sa posledicama po razvoj nervnog sistema.
 • Poremećaja regulacije ćelijskog rasta korespodentnom pojavi tumora.
  Izmenjenih genetičkih procesa, prirodnih odbrambenih mehanizama (odgovora T-limfocita) i drugih ćelijskih procesa povezanih sa razvojem i kontrolom kancera.
 • Poremećenih neuroendokrinih i psihoseksualnih odgovora.

Kako radi REN?


REN radi na čistom fizičkom principu – razlici električnog potencijala izmedju dva različita metala. Ova razlika stvara slabo električno polje koje konstantno puni induktore u REN-u. Ovi induktori stvaraju struju i frekvencije identične frekvencijama Zemlje (Šumanovi talasi) i α moždanim talasima.

Osnovna razlika između REN-a i svih ostalih poznatih uređaja je ta što REN stvara prirodne frekvencije saglasne sa planetarnim ciklusima. Prema mišljenju vodećih eksperata istraživača iz ove oblasti, REN je sinteza svih dosadašnjih svetskih istraživanja od početka ljudske civilizacije do danas. REN se puni energijom ljudskog bio-polja (frekvencijama 7.2-8 Hz) stvarajući energetski štit oko tela (tj. u prostoru u kome se telo nalazi) sprečavajući na taj način razmenu energije između izvora zračenja i osobe izložene zračenju.

Održavajući normalnu euritmiju tela REN sprečava rezonancu između bio-polja i okolnih polja, koja narušavaju koordinisani energetski protok normalne moždane aktivnosti i na taj način omogućava visoki stepen radne sposobnosti, pozitivno raspoloženje i bolje opuštanje u poljima biofizičkih efekata.

Simptomi

Simptomi koji ukazuju na izloženost ljudi opasnim zračenjima:

 • Odbojnost ka odlasku u krevet
  Buđenje u roku 2-4 sata
 • Često, nesvesno pomeranje na jednu stranu kreveta
  Škrgutanje zubima u toku sna, veoma često kod dece
 • Grčenje udova, jače lupanje srca, nervoza, depresija
 • Nemiran san i noćne more
 • Kardiovaskularni poremećaji i bolesti
 • Umor i neraspoloženje pri ustajanju
 • Jutarnje povraćanje
 • Noćno mokrenje kod dece
 • Reumatski i drugi problemi

Posledice štetnih zračenja

Za očekivati je da svi ovi faktori dovedu do pojave “novih” bolesti, najverovatnije praćenih padom otpornosti organizma na mnoge minorne infekcije,

 • povećanjem stanja povezanih sa abnormalnim ćelijskim razvojem, uključujuci kancer
 • urođene defekte
 • neplodnost
 • i probleme psihobioloških poremećaja.

Zbog prirode primenjenih stimulusa teško je direktno identifikovati odgovore, pošto se oni najčešće manifestuju kao stanja povezana sa stresom.
Zato će se oni pokazati kao drastični porast

 • mentalnih poremećaja,
 • anti-socijalno ponašanje,
 • psihosomatski i neurološki poremećaji.

Upotreba REN-a​

REN neutrališe štetne i opasne uticaje Zemaljskog, kosmičkog i elektromagnetnog zračenja ne stvarajući pri tome vibracioni vakuum kao svi drugi poznati uređaji.

Nasuprot njima on emituje regularne frekvencije i ponovo uspostavlja prirodne karakteristike elektromagnetnog polja, reekvilibrišući energiju i pozitivno utičući na funkcije rasta i razvoja ljudi, životinja i biljaka.

REN se koristi u stambenom i radnom prostoru – kancelarijama, bolnicama, klinikama, javnim institucijama, hotelima, restoranima, školama, obdaništima.

Veoma važno i široko polje primene REN-a je u radu sa telekomunikacijama, proizvodnjom i prenosom električne energije, u fabričkim halama itd. REN utiče na isti način na organsku materiju uopšte – hranu, piće i semena biljaka, čuvajući njihovu biološku vrednost.

Video prilog 2

Efekti REN-a

Dobro raspoloženje i poboljšanje međuljudskih odnosa u kući i na poslu, vidljivi pad tenzije.

Poboljšanje spavanja i uspavljivanja, bez buđenja i noćnih mora, lako ustajanje sa osećajem potpunog odmora bez obzira na dužinu sna (5-7 sati).

Lakše podnošenje i rešavanje stresnih situacija, bez nervoze.

Poboljšanje zdravstvenih problema posebno kod pacijenata sa srčanim problemima, neurozama, reumatizmom, oboljenjima respiratornog trakta, astmom, hipertenzijom.

 • Redukcija umora pri korišćenju fiksnih, mobilnih i bežičnih telefona i pri radu na kompjuteru.
 • Nestanak bolova u mišićima ruku i nogu.
 • Redukcija epileptičnih napada.
 • Redukcija kijavice izazvane polenom i alergijama.
 • Povećanje koncentracije i smanjenje treme učenika i studenata, lakše polaganje ispita.
 • Bolje raspoloženje i izlečenje kućnih ljubimaca.
 • Bolji rast, razvoj i izlečenje biljaka

Testiranje i ispitivanje REN-a

Ispitivanja REN-a su izvršena u institutima i laboratorijama u Nemačkoj, Holandiji, Francuskoj, Srbiji i Crnoj Gori (kao i na različitim lokacijama u ovim zemljama), Bugarskoj i regionu bivše Jugoslavije, gde je prethodno utvrđena jaka radijacija.

KAKO JE REN PATENTIRAN?

Kao naučni i tehnički izum, REN je zaštićen patentom u Srbiji, kao i međunarodno priznatim patentima u Evropi i SAD.

Reč struke

dr Nikola Videv, neuropsihijatar, dr sci. prirodne medicine, profesor UN pri ECPD (European Center for Peace and Development):

“Ljudski mozak je kao ritmički dirigent organa i ćelija: danju – 8 impulsa u sekundi, a noću, (dok spavamo) – 3 impulsa u sekundi. Kad je pojedinac uzrujan, ljut, uplašen, taj ritam se ubrzava i do 30 impulsa u sekundi. To remeti donosenje inteligentne odluke i racionalnog rešenja u većini slučajeva. Potrebno je ’smiriti loptu’, postati ’cool’, usredsrediti se, opustiti da bi se rešila neka situacija.

Ljudsko srce kuca 60 do 90 puta u minutu, pri  naporima malo brže, ali ako se brzina poveća na 170 do 200, ili se smanjio ispod 45 otkucaja u minutu, ono više nije u stanju da odgovori fizičkim funkcijama tela i mora da se odmori. To se postiže odmorom ili priključenjem na uređaj koji mu šalje ritmičke impulse, da bi uspostavilo zadovoljavajući ritam.

Vojnici i službenici policije, policajci, vatrogasci, posebno trenirani za intervencije u vanrednim uslovima (požari, poplave, zemljotresi, odroni), često su u situacijama  gde mozak nije u stanju da smireno funkcioniše jer radi na veoma brzim ritmovima, ili u strahu izgubi normalnu bioelektričnu aktivnost.

REN je fabrički naštelovani pejsmejker regularnog ritma moždanih talasa od 8 impulsa u sekundi, što omogućava hladnokrvno odlučivanje, gde nepovoljne emocije ne remete ispravnu logiku, dobru međusobnu koordinaciju saradnika, nadređenih i podređenih,  a da pri tom ne vršimo nikakvo nasilje elketričnim strujama (kao se to radi sa programiranim elektro pulsarima), niti psihotropnim preparatima biljnog ili hemijskog porekla, ne umanjujući pri tome fizičke sposobnosti pojedinaca i grupa i ne dovodeći ih u posebno stanje duha i uma.

REN ne zahteva punjenje, pražnjenje, održavanje, kalibriranje.

Samo izuzetno religiozni pojedinci, praktikanti meditacija, chi-gonga i tai-chi-a jesu u stanju da održe aktivnosti mozga bez dodatne podrške.”

Prednost REN-a

Prednost REN-a je u tome što je mobilan i najmanji  od svih poznatih uređaja koji se koriste za iste svrhe, a po intenzitetu zaštite i opsegu polja pozitivnog zračenja nesumnjivo je najjači i najkompleksniji i bez prave kompeticije u svetu. 

REN je BIOREGENERATOR i ne može da se “napuni” negativnom energijom, niti može da postane generator negativnog zračenja. 

100% je bezopasan i siguran za sve kategorije korisnika – odrasle, decu, trudnice, akutne i hronične bolesnike. 

Ne zahteva nikakvo održavanje niti napajanje strujom ili baterijom, a rok trajanja mu je neograničen. 

Prema kriterijumima ispitivanja, ispunio je sve uslove za naziv – IDEALNI  PROTEKTOR.

Video prilog 3

PORUČITE SVOJ PRIMERAK REN-a
• telefonom: +381 (0) 63 20 99 00

Lični zaštitnik
"S"

 • Do 200 m²
 • Besplatna isporuka
 • Uz pošiljku se dobija i priznanica

100€

Posrebreni

120€

Pozlaćeni

Zaštitnik za prostor
"AS"

 • Do 350 m²
 • Besplatna isporuka
 • Uz pošiljku se dobija i priznanica

140€

Posrebreni

180€

Pozlaćeni

Zaštitnik za prostor
"PPS"

 • Do 500 m²
 • Besplatna isporuka
 • Uz pošiljku se dobija i priznanica

250€

Posrebreni

350€

Pozlaćeni


*Primenjuje se srednji kurs NBS za EVRO na dan slanja pošiljke.

Kontakt

REN Global
Beograd, Srbija

+381 (0) 63 20 99 00

Voislav Nedeljković,
direktor inovacija, istraživanja i razvoja programa

Prijatelji REN Global-a: